• Stacks Image p3429_n6

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3429_n7

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3429_n8

  Caption Text

  Link
FAQ
Zijn er kortingsmogelijkheden op het lesgeld?
Er zijn geen kortingsmogelijkheden op het lesgeld. Wel kan er in bepaalde gevallen door de gemeente een bijdrage verstrekt worden. Gemeente Stede Broec heeft een aantal voorzieningen voor mensen met een een laag inkomen of vermogen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten van de muzieklessen in Drechterland. Ook kan bij de stichting Leergeld een aanvraag voor een bijdrage worden gedaan (www.leergeld.nl).
Wanneer en hoe moet ik mij afmelden voor een les?
Als een leerling verhinderd is om op les te komen, is het erg prettig als de docent daar een afberichtje van krijgt, telefonisch, per e-mail of een vorm van “social media”.
Is het mogelijk om eerst een of meer proeflessen te volgen?
Dat is zeker mogelijk. Zie hier voor meer info over proeflessen. Ook is het mogelijk 5-lessen introductie te krijgen op het instrument of zang naar keuze, zie hier voor meer info.
Is er in de schoolvakanties ook les?
In de schoolvakanties is er geen les. Het vakantierooster vind je hier.
Wel zou het kunnen dat de docent bijvoorbeeld (in overleg) een les inhaalt.
Kan ik op elk moment in het schooljaar instromen?
Je kan elk moment van het jaar inschrijven. De directeur bepaalt of het mogelijk is om meteen in te stromen. Er moet bijvoorbeeld nog wel ruimte zijn in het rooster van de betreffende docent. Het lesgeld tarief wordt bij plaatsing aangepast aan het aantal resterende lessen in het schooljaar.
Is de muziekschool alleen voor kinderen?
Nee, de muzieklessen zijn er niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen zijn van harte welkom. Kies hier uit onze instrumentale en vocale lessen. Samenspelen met andere volwassenen kan in het seniorenensemble.
Moet ik eerst noten kunnen lezen voordat ik kan beginnen met een instrument?
Nee, dat hoeft niet. Veel volwassenen denken dat ze eerst noten moeten kunnen lezen voordat ze een instrument kunnen gaan spelen. Dit was vroeger zo, maar al lang niet meer. Bij de moderne methoden leer je het notenlezen stapsgewijs bij het spelen van het instrument. Ook zonder enige kennis vooraf kun je dus beginnen met muziekles.
Het is wel mogelijk om de cursus Instrumentaal Voorbereidend Onderwijs voor volwassenen te doen als u zich eerst wil oriënteren.
Moet mijn kind eerst blokfluit kunnen spelen voordat deze een instrument kan kiezen?
Nee, dat hoeft niet. Vroeger begon men eerst met blokfluitlessen voordat een instrument gekozen kon worden, maar tegenwoordig kan je gewoon meteen beginnen met les op het instrument naar keuze. Heeft uw kind nog geen idee welk instrument het wil spelen of nog niet de 'concentratieboog' om ook thuis te gaan oefenen, dan is een kennismakingscursus aan te raden.
Ik wil volgend schooljaar doorgaan, moet ik mij opnieuw inschrijven?
Ja, wilt u volgend schooljaar doorgaan, schrijf u of uw kind dan weer in voor een nieuw schooljaar. Doe dit wel tijdig, voor de aangegeven inschrijfperiode. Deze hoort u van de docent en de muziekschool. Is een docent vol dan kunnen we na deze periode niet garanderen dat u nog bij de docent geplaatst kan worden.
Ik wil volgend schooljaar niet doorgaan, moet ik mij uitschrijven?
Nee, u hoeft niets te doen als u volgend schooljaar gaat stoppen. Wel is het handig de docent op de hoogte te brengen.
Moet ik thuis een instrument hebben als ik les ga nemen?
Ja, om goed vooruit te komen op het instrument is het belangrijk dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Een eigen instrument is daarom noodzakelijk. Neem voor de aanschaf wel contact op met de docent welk instrument geschikt is.
Leden van harmonie en fanfare kunnen meestal een instrument in bruikleen krijgen van de vereniging.
Moet ik mijn instrument meenemen naar de les?
Dit verschilt per instrument. Een piano, drumstel of keyboard staat al op de leslocatie en hoeft niet te worden meegenomen. Blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en gitaren moeten wel meegenomen worden naar de les.
Wat gebeurt er als mijn docent langdurig ziek wordt?
Bij langdurige ziekte van de docent zorgt de muziekschool voor een vervangende docent.
Is Muziekschool Stede Broec gecertificeerd?
Muziekschool Stede Broec heeft sinds 2011 het officiële landelijke keurmerk Kunstkeur.