Stacks Image 1672
Cursus assistent dirigent

Deze cursus is bedoeld voor orkestleden die in een harmonie- of fanfareorkest spelen.
Het kan voorkomen dat de dirigent in de file staat, onverhoopt ziek is of om andere redenen verhinderd is. In zo’n geval zou het handig zijn als een orkestlid de repetitie deels of in zijn geheel overneemt. Ook bij gelegenheden als dodenherdenking, serenades, avond4daagse, Koningsdag , Sinterklaas of bij het opstarten van een opleidings-/leerling-orkest kan het van praktisch belang zijn als een orkestlid het stokje zou kunnen overnemen.
De muziekscholen Stedebroec en Oostelijk West-Friesland bieden muziekverenigingen hierbij de helpende hand, in de vorm van de Cursus Assistent Dirigent.


De cursus bestaat uit 8 lessen en 2 orkest stages. De cursist leert slagtechniek, theorie en partituur kennis.
De cursus wordt op zaterdag gegeven van 15:00 uur tot 16:30 uur.

Data: 4, 11, 18 en 26 januari, 1, 8 en 29 februari, 7 maart.

• Orkest stage op een n.n.t.b. avond in de 1e week in februari [week 6]
• Afsluitende orkest stage plus diploma uitreiking op een n.n.t.b. avond in de 2e week van maart [week 11]
Aanmelden vóór 20 december 2019: info@muziekschoolstedebroec.nl
Graag met vermelding: Naam, leeftijd, vereniging, instrument, niveau instrument A/B/C of D.

Locatie: Muziekschool Stede Broec, Zesstedenweg 163, 1613 JD Grootebroek.


Stacks Image 1909
 • Stacks Image 5885

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 5886

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 5887

  Caption Text

  Link