Examen HaFa

Een- of tweemaal per jaar organiseert de muziekschool een dag waarop HaFa-leerlingen een examen voor een erkend diploma af kunnen leggen. De kosten hiervoor vind je hier.
Het examengeld dient voor de examendatum te worden voldaan. Bij het niet op tijd betalen kan de kandidaat geen examen afleggen.

Een HaFa-leerling moet regelmatig een examen afleggen voor een landelijk erkend diploma in de volgende fasen:

A - in ieder geval binnen 3 lesjaren
B - in ieder geval in het 3e, 4e of 5e jaar
C - in ieder geval in het 4e, 5e of 6e jaar
D - als dit binnen de mogelijkheden van de leerling ligt.

Als de leerling het diploma A behaald heeft wordt verwacht, dat zij/hij gaat meespelen in het leerlingenorkest van de muziekvereniging waarvan de leerling lid is. Dit in overleg met de dirigent/vertegenwoordiger van het
betreffende orkest en de docent(e) van de muziekschool.