Stacks Image 1261
HA-FA opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen, die lid zijn van een harmonie- of fanfare orkest.
De lessen worden indien mogelijk in groepsverband gegeven.
In één lesuur wordt aan tenminste 3 leerlingen les gegeven.
Onderdeel van de HaFa-opleiding is het bewust luisteren naar muziek (receptieve vorming)/algemene muziekleer(theorie).
Dit dient ter ondersteuning van de instrumentale lessen binnen de HaFa-opleiding.


In Stede Broec zijn drie muziekverenigingen met hierbij vermeld de desbetreffende contactpersonen:
Muziekvereniging “Sint Caecilia”
Lutjebroek
Maureen de Wit
Venenlaan 10
1623 RH Hoorn
0229-249901 of 06-20295196
st.caecilialutjebroek@gmail.com
facebook
Stichting Fanfarekorps “Irene”
Grootebroek
Suzanne Scholten
Graaf Willemstraat 113
1611 HC Bovenkarspel
tel. 06 508 333 26
e-mail: Scholten12@hotmail.com
website
facebook
Harmonie “Crescendo”
Bovenkarspel
Richard Groot
Waterlelie 41
1611 BR Bovenkarspel

crescendobovenkarspel@gmail.com

facebook
Bij genoemde contactpersonen kunt u alle informatie over de desbetreffende muziekverenigingen krijgen.
Op het inschrijfformulier van de muziekschool moet vermeld worden dat u lid bent van de muziekvereniging. Hierdoor komt u in aanmerking voor het gereduceerde HaFa-tarief.
Stacks Image 1300
 • Stacks Image p1315_n6

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p1315_n7

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p1315_n8

  Caption Text

  Link