Doelstelling
De Stichting Muziekschool Stede Broec heeft als doel:
Het verzorgen van lessen, cursussen en projecten op het terrein van de muzikale vorming.


Doelgroep
In principe dient elke inwoner van de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland aan enigerlei vorm van muziekonderwijs te kunnen deelnemen.

Erkenning
De Stichting Muziekschool Stede Broec heeft met ingang van 20 november 1990 de erkenning verkregen voor de
discipline muziek (voormalige Rijksregeling erkenningen centra voor Kunstzinnige Vorming).
De muziekschool is sinds 2011 opnieuw gecertificeerd.