Inschrijving

Bij inschrijving verbindt de leerling zich voor het hele cursusjaar aan de muziekschool.

Het inschrijfformulier is af te halen bij de administratie.
Het inschrijfformulier is ook te verkrijgen via de website: www.muziekschoolstedebroec.nl
Uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar de muziekschool.

Inschrijving kan ook via een
online-formulier.
Indien er plaats is kan een leerling in overleg met de directeur meteen worden ingedeeld.
Is dit niet het geval dan plaatsen we de leerling op de wachtlijst.

De wekelijkse lessen worden in overleg met de docent bepaald. Hierover wordt voor het
begin van het cursusjaar contact met u opgenomen.


N.B. : Een leerling dient zich ieder jaar opnieuw in te schrijven bij de muziekschool (wij verlengen niet automatisch).

Overige belangrijke voorwaarden:

Annulering

Annuleren kan kan alléén in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte/verhuizing, in overleg met de
directie. In dat geval vindt tevens overleg plaats over de betaling/ restitutie van het lesgeld.

Afwezigheid

Bij verhindering van de leerling dient dit bij de administratie of de docent gemeld te worden.
De les vervalt en wordt niet ingehaald.
Bij afwezigheid van de docent zal worden getracht de leerling tijdig bericht te sturen.
Bij (langdurige) ziekte zal zo mogelijk een vervanger worden ingeschakeld.
 • Stacks Image p3720_n6

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3720_n7

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3720_n8

  Caption Text

  Link