• Stacks Image p3831_n6

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3831_n7

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p3831_n8

  Caption Text

  Link

Stichting muziekschool Stede Broec
[informatie voor de belastingdienst ANBI]

Doelstelling:
Stichting Muziekschool Stede Broec heeft als doel:
Het verzorgen van lessen, cursussen en projecten op het terrein van de muzikale vorming.

Doelgroep:
In principe dient elke inwoner van Stede Broec aan enigerlei vorm van muziekonderwijs te kunnen deelnemen.

Erkenning:
De Stichting Muziekschool Stede Broec heeft met ingang van 20 november 1990 de erkenning verkregen voor de discipline muziek (voormalige Rijksregeling erkenningen centra voor Kunstzinnige Vorming).
In 2011 is Muziekschool Stede Broec opnieuw gecertificeerd.


Bestuurssamenstelling:
Dagelijks Bestuur (DB)
Dhr. R.H. Keur: voorzitter
Mevr. J.B. Hoffer: secretaris
Dhr. M.A. Haak: penningmeester
Mevr. M.M. Bakker-Nan: bestuurslid
Mevr. M.L.A. Wiersma-Hoff: bestuurslid


Directie:
Dhr. S. Snip   directeur

Personeelsvertegenwoordiger:
Mevr. H.M. Dekker

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is conform de CAO kunsteducatie.
N.b. het bestuur heeft geen beloningsbeleid.

Contactgegevens:

Zesstedenweg 163, 1613 JD Grootebroek
Telefoon: 0228 515694
E-mail: info@muziekschoolstedebroec.nl
Website: www.muziekschoolstedebroec.nl
IBAN: NL RABO 0310.028663
KvK: 5235539
RSIN nummer: 008532682