Rapportage

leder jaar wordt een mondelinge en/of schriftelijke rapportage uitgebracht over de vorderingen van de leerling.

Deze rapportage houdt in:
• Algemene indruk
• Studieverloop
• Verwachtingen
• Advies

Naar aanleiding van deze rapportage kan met de betreffende leerling/ouders overlegd worden of en hoe de studie wordt voortgezet.