Muziekschool Stede Broec

Navigation
Stacks Image 3534
Muzikant in de klas

Docenten geven een boeiende presentatie van hun instrument door hierover te vertellen en uiteraard veel op te spelen. Ook mogen de kinderen zelf het instrument uitproberen. Vaak wordt de klas er actief bij betrokken door het zingen van een of meer liedjes of door middel van "body percussion".

Deze presentatie kan door één docent gedaan worden op één instrument, bijvoorbeeld in de klas, maar ook door meerdere docenten tegelijk in de aula/speellokaal.

Aan de uitvoering van instrumentenpresentaties zijn kosten verbonden:€ 35,00 per uitvoering. 

Voor meer informatie en boekingen kunt u bellen naar de administratie van de muziekschool:

Telefoon: 0228 - 515 694

Email: info@muziekschoolstedebroec.nl